Rekuperacja Szczecin - Witamy na naszej stronie !

Stosują…c system wentylacji z odzyskiem ciepł‚a (rekuperacja) masz zawsze czyste i świeże powietrze w Twoim domu i to bez otwierania okien. Jesteś›my profesjonalną firmą…, która istnieje na rynku już od wielu lat. Wykonujemy projekty i montaże najnowszej generacji systemów wentylacji z odzyskiem ciepła. Wentylacja mechaniczna (Szczecin, zachodniopomorskie) z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja, to stał‚y dopływ świeżego powietrza oraz znaczna oszczę™dność‡ w kosztach ogrzewania.

Nasze urządzenia (rekuperatory) są przyjazne dla środowiska, a co najważniejsze gwarantują… skuteczny odzysk ciepł‚a. Zapewniamy wysoką… jakość‡ ś›wiadczonych usług, stosujemy materiał‚y wyłącznie renomowanych firm.

O naszej firmie

Przedsiebiorstwo Budowlane "DOM" to firma, którą… tworzą… ludzie z wiedzą… i wieloletnim doświadczeniem w branży wentylacyjnej a podstawą… naszej dział‚alnoś›ci jest montaż instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Zapewniamy kompleksową… obsł‚ugę™ obejmują…cą doradztwo, projekt, dostawę urządzeń, montaż instalacji oraz usł‚ugi serwisowe. Współ‚pracujemy z uznanymi producentami dlatego też oferujemy urzą…dzenia, sprawdzone, skuteczne, energooszczędne i przyjazne ś›rodowisku. Proponujemy rozwiązania, które są… ściśle dopasowane do Twoich potrzeb.

Rekuperacja - wentylacja Szczecin

Nowoczesne, energooszczędne domy są… jak komory – zamknię™te oraz bardzo szczelne – nieprzepuszczają…ce powietrza. By stworzyć‡ w nich warunki do życia konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej – zapewniają…cej budynkom możliwość‡ oddychania. Wybierają…c system napowietrzania warto wybrać‡ rozwią…zanie optymalne, zarówno pod wzglę™dem kosztów, oszczę™dnoś›ci energii, jak również rzeczywistej wydajnoś›ci. Rozwią…zaniem jest zastosowanie systemu wentylacji, wykorzystują…cego zjawisko rekuperacja – czyli odzyskiwania ciepła z pomocą… wymienników ciepł‚a, w celu jego dalszego wykorzystania. W praktyce rekuperator sł‚uży do ogrzewania ś›wieżego powietrza nawiewanego do budynku, przez powietrze z niego usuwane. Urzą…dzenia te są… również wykorzystywane do regulowania przepł‚ywu powietrza w pomieszczeniach oraz stabilizacja w nich dobowej temperatury.

Najnowsze trendy dotyczą… także zagadnienia wentylacji, która do niedawna uważana był‚a, zwł‚aszcza w budownictwie jednorodzinnym, za problem drugorzędny (na pierwszym miejscu zawsze stawiana był‚a kwestia ogrzewania i strat cieplnych). Na szcz궛cie dziś› problematyka wentylacji znajduje należne sobie miejsce w oczach projektantów, prawodawców, jak i zwykł‚ych użytkowników zwł‚aszcza, gdy w dobie omawianych wcześ›niej dążeń„ do uszczelniania mieszkań„, izolacji i oszczę™dnoś›ci energii, wentylacja grawitacyjna, może po prostu nie działać. Alternatywa dla wentylacji naturalnej - wentylacja wymuszona, choć‡ coraz popularniejsza, bardziej przystę™pna cenowo, wcią…ż jednak jest droga w instalacji i eksploatacji, do tego praktycznie niemożliwa do zastosowania w przypadku już istnieją…cych budynków. Dlatego też pojś™cie wentylacji hybrydowej coraz częściej pojawia się™ jako swoisty złoty środek.

Przedsiębiorstwo Budowlane DOM Sp. z o.o.
ul. Wielecka 9, 72-010 Police
Centrum Źródeł Odnawialnych
ul. Fabryczna 2, 72-010 Police
GSM: 502 631 686
GSM: 508 281 278
Jak do nas trafić ?

Wyświetl większą mapę

Polecamy:

Rekuperacjaszczecin.pl Copyright © 2012 - Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja: Agencja Interaktywna Virtualweb